Regeneratieve cranberry-landbouw

We streven ernaar om tegen 2020 100% van onze cranberries duurzaam te telen

We hebben ons gecommitteerd aan het duurzaam telen van al onze cranberries, waardoor Ocean Spray Cranberries de eerste fruitcoöperatie in Noord-Amerika is die 100% van haar oogst verifieert als duurzaam geteeld.

We benchmarken ons gewas met de Farm Sustainability Assessment (FSA), een uitgebreide tool voor duurzame landbouw die is ontwikkeld door het Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform). SAI Platform definieert duurzame landbouw als:

  • Efficiënte productie van veilige landbouwproducten van hoge kwaliteit
  • De natuurlijke omgeving beschermen en verbeteren
  • Bescherming en verbetering van de sociale en economische omstandigheden van boeren, hun werknemers en lokale gemeenschappen
  • Bescherming van de gezondheid en het welzijn van alle gekweekte soorten

Landbouw voor generaties
Lee Family - Cranberry Farmers van de 7e generatie

De cranberry is een meerjarig gewas, wat betekent dat een enkele wijnstok decennia lang en meerdere generaties landbouw kan produceren. Door constant en zorgvuldig landbouwbeheer het hele jaar door, helpen eigenaren van Ocean Spray-boeren hun wijnstokken zich aan te passen aan veranderingen in het milieu. Dit werk zorgt ervoor dat onze consumenten altijd kunnen rekenen op duurzaam geproduceerde producten die goed zijn voor de mens en goed voor de planeet.

Wist u? 25% van onze boeren is van de vierde generatie of hoger; sommige boerderijen gaan zeven generaties terug!

Waterbeheer

Cranberries groeien van nature in wetlandhabitats zoals moerassen en moerassen, waar water misschien wel de belangrijkste natuurlijke hulpbron is. Ocean Spray-boeren besteden extra zorg aan het besparen van water op hun cranberrybedden, boerderijen en omliggende wetlands.

Onze boeren gebruiken veel duurzame waterbeheerpraktijken om water te besparen en een goede waterkwaliteit te bevorderen. Bijvoorbeeld:

  • Ocean Spray-boeren coördineren met hun buren om water van boerderij naar boerderij te verplaatsen voordat het wordt teruggevoerd naar natuurlijke watersystemen. Dit betekent dat water wordt geconserveerd door het tussen boerderijen te verdelen en de hoeveelheid water uit natuurlijke watersystemen te verminderen.
  • Ocean Spray-boeren halen water terug uit hun cranberrybedden om opnieuw te gebruiken in andere delen van hun bedrijf.
  • Ocean Spray-boeren gebruiken bodemvochtsondes en efficiënte irrigatiesystemen om ervoor te zorgen dat ze niet meer water gebruiken dan hun cranberries nodig hebben.
  • Ocean Spray-boeren vertrouwen alleen op waterreservoirs op de boerderij, waarvan sommige voornamelijk worden aangevuld met regenwater.

Bodemgezondheid en mestbeheer

Gezonde bodems leiden tot gezonde hartige planten. Ocean Spray-boeren promoten gezonde bodems door middel van uitgebreide bodembeheerplannen, monitoringtechnieken en doordachte mestbeheerplannen. De extra zorg die onze boeren besteden aan het bevorderen van gezonde bodems komt zowel de bodems waar hun cranberries groeien als de bodems van de ecosystemen die hun boerderijen omringen en ondersteunen ten goede.

Wist u? 81% van de Ocean Spray-boeren vegeteren blootgestelde hellingen om bodemerosie te voorkomen en de bodemgezondheid te bevorderen.

Biodiversiteit en behoud van ecosystemen

Ocean Spray-boeren werken met meer dan cranberries in gedachten; ze helpen ook het milieu te beschermen! Onze boeren waarderen de gronden en moerassen die hun cranberries en moerassen omringen en ondersteunen, en ze bevorderen de biodiversiteit op deze gronden door het behoud van de leefomgeving voor inheemse planten- en diersoorten. In sommige gevallen herstellen Ocean Spray-boeren actief habitats voor inheemse planten en dieren in het wild, waaronder soorten zoals bijen, kikkers, schildpadden en kraanvogels.

Wist u? Voor elke 1 hectare groeiende cranberries beheren Ocean Spray-boeren gemiddeld 5,4 hectare ondersteunend land en wetlands.

Welzijn van de gemeenschap en de werknemer

Als coöperatie in eigendom van een boer gaat 100% van de winst van Ocean Spray rechtstreeks terug naar onze boereneigenaren. We streven er ook naar om alle medewerkers van Ocean Spray een veilige en respectvolle werkplek te bieden. Veel Ocean Spray-medewerkers en onze boer werken ook aan het verbeteren van hun gemeenschappen door deel te nemen aan gemeenschapsbereik en vrijwilligersprojecten.

Leuk weetje! Wist u? Als ze goed worden verzorgd, kunnen cranberry-wijnstokken meer dan 100 jaar fruit produceren. Dit betekent dat de Craisins® gedroogde cranberries die u vandaag eet, afkomstig kunnen zijn uit dezelfde moerassen die uw grootouders hun vakantie-cranberrysaus hebben gegeven.